Vi sælger kompost

Organisk affald bliver til kompost

BioVækst tilbyder følgende produkter med høj gødningsværdi:


KOD-kompost (KOD = kildesorteret organisk dagrenovation)

Slamkompost (tilbydes p.t. ikke)

Rent spildevandsslam (tilbydes p.t. ikke)


Gødningsprodukterne overholder alle lovkrav, som gælder for anvendelse på landbrugsjord. Produktdeklarationer opdateres løbende.

 

Gødningskomposten anvendes hovedsageligt af landbrug i nærområdet. Den er også blevet benyttet i forbindelse med forskning udført af KU Life, som viser at byernes organiske affald kan gøde fremtiden afgrøder.


BioVækst overvåger og kontrollerer vedvarende, at kompostens egenskaber stemmer overens med produktdeklarationen, således at der kan laves et retvisende gødningsregnskab.


Biogassen anvender vi i vores egen gasmotor, som producerer el direkte ud på det offentlige net. Gassen vil også kunne distribueres via naturgasnettet, når det på et tidspunkt bliver muligt.