Vi sælger energi

Vi sælger energi

Biovækst producerer biogas med et indhold på mere end 70 % metan. Gassen bruger vi i dag til at producere elektricitet, som vi sælger til energinet og varme, som vi sælger til vores naboer.

 

Vi forventer i de kommende år en større gasproduktion og ønsker at sælge rent metan fra biogassen. Metan kan bruges i naturgasnettet og til drift af lastbiler.

 

Når affaldsbilerne kører på metan er en den cirkulære tanke virkeligt opnået, som vist her:

Landbruget producerer fødevarer, som forarbejdes og sendes til butikkerne

Overskud af forarbejdning fra butikker og/eller landbrug sendes retur til Biovækst

Borgernes affald indsamles via kommunale ordninger. Indsamlingsbilerne kører på metan fra Biovækst.

Biovækst omdanner bio-affaldet til kompost, som bruges i landbruget og til metan, som bruges til affaldsbilerne.