Vi sælger energi

BioVækst er et selskab i Solum Gruppen

der har fokus på cirkulær økonomi

Vi sælger energi

Biovækst producerer biogas med et indhold på mere end 70 % metan. Gassen bruger vi i dag til at producere elektricitet, som vi sælger til energinet og varme, som vi sælger til vores naboer.

 

Vi forventer i de kommende år en større gasproduktion og ønsker at sælge rent metan fra biogassen. Metan kan bruges i naturgasnettet og til drift af lastbiler.

 

Når affaldsbilerne kører på metan er en den cirkulære tanke virkeligt opnået, som vist her:

  • Landbruget producerer fødevarer, som forarbejdes og sendes til butikkerne
  • Overskud af forarbejdning fra butikker og/eller landbrug sendes retur til Biovækst
  • Borgernes affald indsamles via kommunale ordninger. Indsamlingsbilerne kører på metan fra Biovækst.
  • Biovækst omdanner bio-affaldet til kompost, som bruges i landbruget og til metan, som bruges til affaldsbilerne.

Sådan behandler vi dine persondata - Læs her

Oplysningspligt til erhvervskunder og enkeltmandsvirksomheder i.h.t. EU's persondataforordning.

Læs også om brug af cookies

Administration


BioVækst A/S

Vadsbystræde 6

2640 Hedehusene


info@biovaekst.dk


Tel. +45 43 99 50 20

Besøgsadresse


BioVækst A/S

Hagesholmvej 7

4520 Svinninge


Åbningstider:

Man. - tor. 07.00 - 15.00

Fre. 07.00 - 13.30

© Copyright Biovækst A/S.

All Rights Reserved.