Fra bord til jord

Affald er fremtidens ressource

BioVækst udnytter ressourcer, som ellers ville gå tabt. Virksomheden behandler organisk dagrenovation fra størstedelen af de nord- og nordvestsjællandske kommuner. Affaldet omsættes til biogas og værdifuld gødning.


BioVækst benytter den danskudviklede Aikan teknologi (se video). 1 ton organisk dagrenovation resulterer i cirka 80 kubikmeter biogas (70+ pct. metan) og 350 kg stabiliseret og hygiejniseret gødningskompost.


Fra bord til jord

Se den nye folder om madaffaldets vej fra forbrugerens skraldespand gennem Solum Gruppens Aikan-anlæg på BioVækst til det bliver spredt på landbrugsjorden som gødning.


Se brochuren her: Fra bord til jord (pdf-format).