Fra bord til jord

BioVækst er et selskab i Solum Gruppen

der har fokus på cirkulær økonomi

Affald er fremtidens ressource

BioVækst udnytter ressourcer, som ellers ville gå tabt. Virksomheden behandler organisk dagrenovation fra størstedelen af de nord- og nordvestsjællandske kommuner. Affaldet omsættes til biogas og værdifuld gødning.

 

BioVækst benytter den danskudviklede Aikan teknologi (se video). 1 ton organisk dagrenovation resulterer i cirka 80 kubikmeter biogas (70+ pct. metan) og 350 kg stabiliseret og hygiejniseret gødningskompost.

 

Fra bord til jord

Se den nye folder om madaffaldets vej fra forbrugerens skraldespand gennem Solum Gruppens Aikan-anlæg på BioVækst til det bliver spredt på landbrugsjorden som gødning.

 

Se brochuren her: Fra bord til jord (pdf-format).

Sådan behandler vi dine persondata - Læs her

Oplysningspligt til erhvervskunder og enkeltmandsvirksomheder i.h.t. EU's persondataforordning.

Læs også om brug af cookies

Links til vore øvrige sites

 

solum.dk

Administration

 

BioVækst A/S

Vadsbystræde 6

2640 Hedehusene

 

info@biovaekst.dk

 

Tel. +45 43 99 50 20

Besøgsadresse

 

BioVækst A/S

Hagesholmvej 7

4520 Svinninge

 

Åbningstider:

Man. - tor. 07.00 - 15.00

Fre. 07.00 - 13.30

© Copyright Biovækst A/S.

All Rights Reserved.